เคเบิลเทรย์ Tray System


ข้อต่อแนวดิ่งด้านนอก Outside Vertical Risers (TSRO)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TSRO-200
200 mm. 370 Baht.
TSRO-300
300 mm. 440 Baht.
TSRO-400
400 mm. 500 Baht.
TSRO-500 500 mm. 570 Baht.
TSRO-600 600 mm. 630 Baht.
TSRO-700 700 mm. 690 Baht.
TSRO-800 800 mm. 750 Baht.
TSRO-900 900 mm. 820 Baht.
TSRO-1000 1000 mm. 870 Baht.


ข้อต่อแนวดิ่งด้านใน Inside Vertical Risers (TSRI)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TSRI-200
200 mm. 370 Baht.
TSRI-300
300 mm. 440 Baht.
TSRI-400
400 mm. 500 Baht.
TSRI-500 500 mm. 570 Baht.
TSRI-600 600 mm. 630 Baht.
TSRI-700 700 mm. 690 Baht.
TSRI-800 800 mm. 750 Baht.
TSRI-900 900 mm. 820 Baht.
TSRI-1000 1000 mm. 870 Baht.


แผ่นปิดท้าย End Plate (TSRC)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TSRC-200
200 mm. 110 Baht.
TSRC-300
300 mm. 130 Baht.
TSRC-400
400 mm. 150 Baht.
TSRC-500 500 mm. 170 Baht.
TSRC-600 600 mm. 190 Baht.
TSRC-700 700 mm. 210 Baht.
TSRC-800 800 mm. 230 Baht.
TSRC-900 900 mm. 250 Baht.
TSRC-1000 1000 mm. 270 Baht.


ข้องอฉาก Horizental 90 Elbows (TSRLA)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TSRLA-200
200 mm. 440 Baht.
TSRLA-300
300 mm. 570 Baht.
TSRLA-400
400 mm. 690 Baht.
TSRLA-500 500 mm. 810 Baht.
TSRLA-600 600 mm. 940 Baht.
TSRLA-700 700 mm. 1,070 Baht.
TSRLA-800 800 mm. 1,190 Baht.
TSRLA-900 900 mm. 1,320 Baht.
TSRLA-1000 1000 mm. 1,440 Baht.


ข้อต่อสามทาง Horizental Tees (TSRT)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TSRT-200
200 mm. 570 Baht.
TSRT-300
300 mm. 690 Baht.
TSRT-400
400 mm. 810 Baht.
TSRT-500 500 mm. 940 Baht.
TSRT-600 600 mm. 1,070 Baht.
TSRT-700 700 mm. 1,190 Baht.
TSRT-800 800 mm. 1,320 Baht.
TSRT-900 900 mm. 1,440 Baht.
TSRT-1000 1000 mm. 1,570 Baht.


ข้อต่อสี่ทาง Horizental Crosswed (TSRX)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TSRX-200
200 mm. 690 Baht.
TSRX-300
300 mm. 820 Baht.
TSRX-400
400 mm. 940 Baht.
TSRX-500 500 mm. 1,070 Baht.
TSRX-600 600 mm. 1,190 Baht.
TSRX-700 700 mm. 1,320 Baht.
TSRX-800 800 mm. 1,440 Baht.
TSRX-900 900 mm. 1,570 Baht.
TSRX-1000 1000 mm. 1,690 Baht.


แป้นรองรับ Brackets Support (TSRBK)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TSRBK-200
200 mm. 150 Baht.
TSRBK-300
300 mm. 200 Baht.
TSRBK-400
400 mm. 250 Baht.
TSRBK-500 500 mm. 300 Baht.
TSRBK-600 600 mm. 350 Baht.
TSRBK-700 700 mm. 425 Baht.
TSRBK-800 800 mm. 475 Baht.
TSRBK-900 900 mm. 575 Baht.
TSRBK-1000 1000 mm. 650 Baht.


แฮงเกอร์ Hanger (TSRH)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TSRH-200
200 mm. 60 Baht.
TSRH-300
300 mm. 100 Baht.
TSRH-400
400 mm. 150 Baht.
TSRH-500 500 mm. 200 Baht.
TSRH-600 600 mm. 250 Baht.
TSRH-700 700 mm. 300 Baht.
TSRH-800 800 mm. 350 Baht.
TSRH-900 900 mm. 400 Baht.
TSRH-1000 1000 mm. 450 Baht.


ข้อต่อ Connector

  visitor no.  

visit tracker on tumblr

  since 25 February 2011