เคเบิลเทรย์รุ่น TSR Cable Tray TSR Type


เคเบิลเทรย์รุ่น TSR Cable Tray TSR Type

ใช้สำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ต้องการความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ ตัวรางประกอบด้วยเฟรมหลัก 2 ด้านเชื่อมประกอบกับลูกคั่นที่แบ่งเป็นช่วงๆ ละ 200 มม. ทำให้สามารถตัดต่อความยาวของตัวรางได้ง่ายโดยไม่ต้องตัดท้องรางทำให้ง่ายสะดวกในการติดตั้ง เคลือบผิวด้วยสีฝุ่นอีพ๊อกซี่ (หรือแบบชุบฮอทดิป-กัลวาไนซ์) เหล็กหนา 1.5 mmt.


Standard Size (mm.)

  visitor no.  

visit tracker on tumblr

  since 25 February 2011