ข้อต่อและอุปกรณ์เคเบิลแลดเดอร์ Cable Ladder System


ข้อต่อแนวดิ่งด้านนอก Outside Vertical Risers (TQRO)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TQRO-200
200 mm. 500 Baht.
TQRO-300
300 mm. 575 Baht.
TQRO-400
400 mm. 675 Baht.
TQRO-500 500 mm. 750 Baht.
TQRO-600 600 mm. 800 Baht.
TQRO-700 700 mm. 875 Baht.
TQRO-800 800 mm. 950 Baht.
TQRO-900 900 mm. 1,050 Baht.
TQRO-1000 1000 mm. 1,150 Baht.


ข้อต่อแนวดิ่งด้านใน Inside Vertical Risers (TQRI)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TQRI-200
200 mm. 500 Baht.
TQRI-300
300 mm. 575 Baht.
TQRI-400
400 mm. 675 Baht.
TQRI-500 500 mm. 750 Baht.
TQRI-600 600 mm. 800 Baht.
TQRI-700 700 mm. 875 Baht.
TQRI-800 800 mm. 950 Baht.
TQRI-900 900 mm. 1,050 Baht.
TQRI-1000 1000 mm. 1,150 Baht.


แผ่นปิดท้าย End Plate (TQRC)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TQRC-200
200 mm. 110 Baht.
TQRC-300
300 mm. 130 Baht.
TQRC-400
400 mm. 150 Baht.
TQRC-500 500 mm. 170 Baht.
TQRC-600 600 mm. 190 Baht.
TQRC-700 700 mm. 210 Baht.
TQRC-800 800 mm. 230 Baht.
TQRC-900 900 mm. 250 Baht.
TQRC-1000 1000 mm. 270 Baht.


ข้องอฉาก Horizental 90 Elbows (TQRLA)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TQRLA-200
200 mm. 400 Baht.
TQRLA-300
300 mm. 475 Baht.
TQRLA-400
400 mm. 550 Baht.
TQRLA-500 500 mm. 650 Baht.
TQRLA-600 600 mm. 725 Baht.
TQRLA-700 700 mm. 800 Baht.
TQRLA-800 800 mm. 850 Baht.
TQRLA-900 900 mm. 950 Baht.
TQRLA-1000 1000 mm. 1,000 Baht.


ข้อต่อสามทาง Horizental Tees (TQRT)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TQRT-200
200 mm. 600 Baht.
TQRT-300
300 mm. 725 Baht.
TQRT-400
400 mm. 825 Baht.
TQRT-500 500 mm. 950 Baht.
TQRT-600 600 mm. 1,075 Baht.
TQRT-700 700 mm. 1,225 Baht.
TQRT-800 800 mm. 1,350 Baht.
TQRT-900 900 mm. 1,450 Baht.
TQRT-1000 1000 mm. 1,550 Baht.


ข้อต่อสี่ทาง Horizental Crosswed (TQRX)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TQRX-200
200 mm. 800 Baht.
TQRX-300
300 mm. 950 Baht.
TQRX-400
400 mm. 1,100 Baht.
TQRX-500 500 mm. 1,150 Baht.
TQRX-600 600 mm. 1,250 Baht.
TQRX-700 700 mm. 1,350 Baht.
TQRX-800 800 mm. 1,500 Baht.
TQRX-900 900 mm. 1,650 Baht.
TQRX-1000 1000 mm. 1,850 Baht.


แป้นรองรับ Brackets Support (TQRBK)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TQRBK-200
200 mm. 150 Baht.
TQRBK-300
300 mm. 200 Baht.
TQRBK-400
400 mm. 250 Baht.
TQRBK-500 500 mm. 300 Baht.
TQRBK-600 600 mm. 350 Baht.
TQRBK-700 700 mm. 425 Baht.
TQRBK-800 800 mm. 475 Baht.
TQRBK-900 900 mm. 575 Baht.
TQRBK-1000 1000 mm. 650 Baht.


แฮงเกอร์ Hanger (TQRH)
รุ่น
Model
กว้าง
Width
ราคา/ชิ้น
Unit price / Pcs.
TQRH-200
200 mm. 60 Baht.
TQRH-300
300 mm. 100 Baht.
TQRH-400
400 mm. 150 Baht.
TQRH-500 500 mm. 200 Baht.
TQRH-600 600 mm. 250 Baht.
TQRH-700 700 mm. 300 Baht.
TQRH-800 800 mm. 350 Baht.
TQRH-900 900 mm. 400 Baht.
TQRH-1000 1000 mm. 450 Baht.


ข้อต่อ Connector

  visitor no.  

visit tracker on tumblr

  since 25 February 2011