เคเบิลแลดเดอร์ รุ่น TQR Cable Ladder TQR Type


เคเบิ้ลแลดเดอร์รุ่น TQR ใช้สำหรับติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ต้องการความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ ตัวรางประกอบด้วย เฟรมหลัก 2 ด้านเชื่อมประกอบกับลูกคั่นที่แบ่งเป็นช่วง ๆ ละ 300 มม. ทำให้สามารถตัดต่อความยาวของตัวรางได้ง่ายโดยไม่ต้องตัดท้องราง ทำให้ง่ายสะดวกในการติดตั้ง เคลือบผิวด้วยสีฝุ่นอีพ๊อกซี่ (หรือสั่งทำเป็นแบบฮอทดิป-กัลวาไนซ์)  Standard Size (mm.)

  visitor no.  

visit tracker on tumblr

  since 25 February 2011